Powrót

31.12.2019 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Dzisiaj wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2494). Zgodnie z nim przesunięto datę ostatecznego wdrożenia nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH z 31 grudnia 2019 r. na 31 grudnia 2023 r.

Aktualny stan wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH na bieżąco jest prezentowany w serwisie www.geoportal.gov.pl .