Powrót

31.12.2019 Podsumowanie komunikacji systemów EGiB z rejestrem PESEL

Od początku grudnia usługę do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL wykorzystano już ponad 1600 razy. Systematycznie wzrasta również liczba powiatów korzystających z takiej funkcjonalności. Obecnie zapytania do rejestru PESEL wysyła już 19 powiatów przedstawionych na załączonej mapie.

Jednostkami samorządowymi, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są:  miński (woj. mazowieckie), włocławski (woj. kujawsko-pomorskie) oraz m. Chełm (woj. lubelskie). Na załączonym wykresie przedstawiono ogólną liczbę zapytań kierowanych w grudniu 2019 r. do PESEL bezpośrednio z systemów do prowadzenia EGiB w 10 przodujących powiatach.