Powrót

31.12.2019 Podsumowanie pozyskiwania danych w roku 2019

W mijającym roku w ramach prowadzenia Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pozyskaliśmy:

  1. Cyfrową ortofotomapę w barwach RGB o terenowej wielkości piksela 25 cm dla 5 województw (powierzchnia 81 692 km2).

 

  2. Cyfrową ortofotomapę w barwach RGB o terenowej wielkości piksela 10 cm dla 64 miast, tj. dla powierzchni 7 380  km2.

  3. Dane wysokościowe w technologii lotniczego skanowania laserowego dla powierzchni 36 261 km2, w tym dla 18 miast (w podwyższonym standardzie - 12 pkt/m2). W zakres zamówionych danych weszły:

  • dane pomiarowe pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 4 p/m2 i 12 p/m2 (w zależności od obszaru opracowania),
  • numeryczny model terenu w siatce 1,0 m,
  • numeryczny model  pokrycia terenu w siatce 1,0 m i 0,5 m (w zależności od obszaru opracowania).

 

  4. Dane BDOT10k dla 60 powiatów, tj. dla powierzchni 48 380 km2.