Powrót

31.12.2019 Selekcja działki przez kliknięcie

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nową funkcjonalność polegającą na możliwości selekcji działki przez kliknięcie. Funkcjonalność jest możliwa w trybie selekcji, który uaktywniamy klikając na ikonie pokazanej na rysunku.

Kliknięcie na inną działkę anuluje selekcję poprzednią i oznacza nową działkę. Tak więc aktywna w danej chwili może być tylko jedna działka. Aby odznaczyć aktywną działkę bez zaznaczania kolejnej należy kliknąć na ikonie „x” obok identyfikatora działki w okienku na dole ekranu. Kliknięcie na identyfikatorze skutkuje zbliżeniem obrazu do oznaczonej działki.

Dzięki mechanizmowi selekcji geometrię działki będzie można wykorzystać w innych funkcjonalnościach Geoportalu. Pierwszą z nich jest wykorzystanie geometrii działki w „Szkicowniku”, co zilustrowano stworzeniem 10 metrowej strefy buforowej wokół działki.