Powrót

31.12.2020 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla części województwa kujawsko-pomorskiego o łącznej powierzchni ponad 4400 km2 opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmujące:

- zdjęcia lotnicze o GSD = 0.25 m

- ortofotomapę z pikselem 0.25 m

- numeryczny model terenu w formacie ARC/INFO ASCII GRID o oczku 5m

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe dane:

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie geoportal.gov.pl. Zdjęcia lotnicze można pozyskać poprzez portal PZGIK lub składając stosowny wniosek.