Powrót

31.12.2020 Portal BDOT10k

Portal BDOT10k to aplikacja służąca do wizualizacji i analiz danych topograficznych BDOT10k, które wchodzą w skład centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Portal dostępny jest pod adresem: https://bdot10k.geoportal.gov.pl oraz możliwy jest do wywołania bezpośrednio z serwisu www.geoportal.gov.pl. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w miejscu zainteresowania, a następnie z menu kontekstowego wybrać pozycję „Widok w portalu BDOT10k” jak na poniższym rysunku. Działanie spowoduje, że w nowym oknie przeglądarki zostanie uruchomiona aplikacja z widokiem na wskazanym obszarze mapy.

Aplikacja działa w technologii WWW i jest efektem konkursu, zorganizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Podstawowym zadaniem aplikacji jest wizualizacja danych BDOT10k z całego kraju oraz wyszukiwanie i selekcja obiektów.

Dodatkowo w aplikacji zostały zaimplementowane warstwy dotyczące ewidencji gruntów i budynków, uzbrojenia terenu, ortofotomapy czy podkładowych map topograficznych. Zaimplementowane warstwy wykorzystują dostępne usługi WMS utrzymywane przez GUGiK, a dodatkowo aplikacja oferuje także możliwość podłączenia do widoku mapy innych usług przeglądania.

Udostępniony portal BDOT10k jest kompatybilny także z urządzeniami mobilnymi.