Powrót

28.03.2023 Nowa usługa prezentująca szczyty górskie dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nową usługę WMS prezentującą szczyty górskie (obecnie 101 obiektów):

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/WMS/Szczyty

Usługa prezentuje głównie „Koronę Gór Polski”, ale będzie aktualizowana o kolejne obiekty. Wysokości szczytów pomierzone są na podstawie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego, dostępnej w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Dodatkowo, dla obszaru Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich usługa zawiera również obiekty pomierzone przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W tym miejscu składamy podziękowanie Panu Profesorowi Krzysztofowi Sośnicy, który udostępnił GUGIK pomiary wykonane w oparciu o obserwacje GNSS przy pomocy precyzyjnych, wieloczęstotliwościowych odbiorników geodezyjnych.

Nowa usługa „Wykaz szczytów” dostępna jest w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Rzeźba terenu” i prezentuje informacje dotyczące nazwy, wysokości szczytu, metody pomiaru oraz identyfikatora obiektu w bazie PRNG, co zaprezentowano na poniższej ilustracji:

Rys1 - ilustracja przedstawia uslugę WMS "Wykaz szczytów" dostępną w serwisie www.geoportal.gov.pl