Powrót

Komunikat nr 11 z dnia 10.06.2009

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w przeglądarce Geoportalu, uruchomiono nową usługę wyświetlającą nazwy miejscowości z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Usługa wyświetla nazwy miejscowości (i ich części) po zbliżeniu się do powiększenia, w którym pojawia się ortofotomapa.

Dane dostępne są również w formie usługi sieciowej WMS. W chwili obecnej udostępnione zostało około 90 tyś nazw miejscowości, ich części oraz dzielnic. Trwają bieżące prace nad aktualizacją i weryfikacją rejestru.