Powrót

Komunikat nr 4 z dnia 12.11.2008

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem portalem, obserwowanym między innymi na forum dyskusyjnym oraz w przesyłanych listach, poniżej przesyłamy kilka informacji dotyczących zmian przewidzianych na najbliższe tygodnie oraz techniczne wskazówki związane z korzystaniem z systemu.

Informujemy, iż w chwili obecnej ortofotomapa w większej dokładności (duże zbliżenie) przesyłana jest za pomocą wolniejszego mechanizmu (usługa WMS) niż przy widoku ogólnym (usługa ARS). Jest to rozwiązanie tymczasowe i po przetransferowaniu na macierz klastra serwerowego danych przygotowanych dla usługi ARS cała ortofotomapa będzie dostępna właśnie przy pomocy tej bardzo wydajnej usługi. Operacja ta potrwa jeszcze kilkanaście dni, a jej efekty będziecie Państwo mogli obserwować na bieżąco. Oczywiście dla osób korzystających z usługi WMS przy pomocy innej przeglądarki niż Geoportal.gov.pl oznacza to że po zakończeniu procesu usługa ta będzie działała również bardziej wydajnie niż obecnie. W następnej kolejności transferowane będą dane z nazwami geograficznymi oraz dane topograficzne o czym w szczegółach, wkrótce będziemy informować.

W drugiej połowie listopada rozpocznie się przełączanie systemu na nowoczesny serwer klastrowy typu blade. Serwer na początek będzie wyposażony w 96 rdzeni procesorowych, a w dalszej perspektywie nawet 512. Docelowe wdrożenie serwera wraz z odpowiednimi konfiguracjami bazy danych nastąpi najpóźniej do końca bieżącego roku i będzie poprzedzone badaniami wydajności w którym planujemy udział użytkowników GEOPORTALU. Stosowne komunikaty w tej sprawie będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.

Jeśli chodzi o funkcje, o których często wspominają użytkownicy tj: pomiar odległości, powierzchni, współrzędne czy pasek skalowy zostaną one udostępnione w najbliższych tygodniach. Dodatkowo pojawi się okienko nawigatora i dostęp do metadanych zgromadzonych na serwerze metadanych.

Więcej aktualności technicznych znajdziecie Państwo w nowym dziale.