Powrót

KOMUNIKAT NR 40 Z DNIA 21.09.2011

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o zakończonym etapie aktualizacji ortofotomap wykonanych z barwnych zdjęć lotniczych, pozyskanych w 2009 roku w ramach projektu LPIS85, OB1. Terenowy rozmiar piksela nowych ortofotomap to 25 cm. Zasięg materiałów wprowadzonych do bazy przedstawia załączona mapa. Pokrycie wynosi 73,8 tys. km kw., na co składa się 14000 arkuszy ortofotomap.

Przypominamy, iż powyższe dane dostępne są również w formie usługi WMS.

Zapraszamy do korzystania.