Powrót

KOMUNIKAT NR 44 Z DNIA 18.01.2012

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o zakończonym etapie aktualizacji ortofotomap wykonanych z barwnych zdjęć lotniczych, pozyskanych w 2009 roku w ramach projektu LPIS85, OB1. Terenowy rozmiar piksela nowych ortofotomap to 25 cm. Zasięg materiałów wprowadzonych do bazy przedstawia załączona mapa. Pokrycie wynosi 85,4 tys. km kw., na co składa się 16354 arkuszy ortofotomap.

Przypominamy, iż powyższe dane dostępne są również w formie usługi WMS.

Zapraszamy do korzystania.