Powrót

KOMUNIKAT NR 45 Z DNIA 24.01.2012

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o zakończonym etapie aktualizacji ortofotomap wykonanych z barwnych zdjęć lotniczych, pozyskanych w 2010 roku w ramach projektu LPIS40, OB3. Terenowy rozmiar piksela nowych ortofotomap to 25 cm. Zasięg materiałów wprowadzonych do bazy przedstawia załączona mapa.

Przypominamy, iż powyższe dane dostępne są również w formie usługi WMS.

Zapraszamy do korzystania.