Powrót

Komunikat nr 6 z dnia 15.12.2008

Szanowni Państwo,

Tak jak zapowiadaliśmy kilka dni temu, od 12 grudnia 2008r. macie Państwo do dyspozycji nowe funkcje w przeglądarce Geoportalu. Szczegółowy opis zmian znajduje się w zakładce Nowości techniczne. Wprowadzone zmiany w większości odpowiadają na najpilniejsze potrzeby i sugestie zgłaszane przez użytkowników Geoportalu, co mamy nadzieję będzie nie tylko zachętą do korzystania z przeglądarki, ale i do aktywności na forum.

Jedną z bardzo istotnych zmian jest realizacja tzw. multisource-WMS,  pozwalająca integrować dane z wielu źródeł WMS bez aktywnego udziału użytkownika przeglądarki. Innymi słowy po zbliżeniu się do wybranego obszaru zainteresowania przeglądarka sama wie, które ze zdefiniowanych miejsc udostępniających dane/węzłów „zapytać" o te dane, po czym wyświetla je w postaci kolejnej warstwy w oknie przeglądarki. Kilka takich węzłów zostało już zdefiniowanych - patrz wskazówka techniczna nr 3.