Powrót

30.12.2019 Model quasigeoidy w układzie PL-EVRF2007-NH

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii www.gugik.gov.pl udostępniliśmy model quasigeoidy (gugik-geoid2011-PL-EVRF2007-NH.txt) pozwalający na przeliczenie wysokości elipsoidalnych, wyznaczanych na podstawie pomiarów satelitarnych GNSS, do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Dotychczas dostępny na stronie GUGiK model „gugik-geoid2011-PL-KRON86-NH.txt”  powala na przeliczanie wysokości elipsoidalnych do układu PL-KRON86-NH.

Dostęp do nowego modelu można uzyskać poprzez wybrania zakładki „Prawo”, a następnie „Modele danych”.

Ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie układu PL-EVRF2007-NH oraz udostępnianie danych szczegółowych osnów wysokościowych w tym układzie, nowy model quasigeoidy pozwoli na praktyczne stosowanie układu PL-EVRF2007-NH w pracach geodezyjnych wykonywanych z wykorzystaniem pomiarów GNSS. Stosowanie modelu „gugik-geoid2011-PL-EVRF2007-NH” powinno się także przyczynić do szybszego wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH na obszarze kraju.