Powrót

30.08.2018 Pokaż jak można wykorzystać modele budynków 3D

Ogłaszamy konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl.

Pomysły prosimy przesyłać na adres gugik.swz@gugik.gov.pl do 6 września 2018 r. 

Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone.