Powrót

17.03.2022 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 16 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji i Kartografii związane z infrastrukturą danych przestrzennych oraz funkcjonowaniem serwisu geoportal.gov.pl.

Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM (programu do prowadzenia telekonferencji). Po lewej stronie fragment prezentacji. Po prawej stronie zdjęcie Przewodniczącego Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Wiceprzewodniczący Rady dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW mówił o możliwości wykorzystania badawczej infrastruktury CENAGIS w rozwoju krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Wskazał, że główną ideą projektu jest wypracowanie nowych modeli i algorytmów analizy danych do wykorzystania w przemyśle, usługach czy instytucjach publicznych. Infrastruktura CENAGIS jest przeznaczona dla naukowców  współpracujących z wieloma jednostkami badawczymi. Zadaniem badawczym projektu w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej jest testowanie nowych koncepcji, architektury IIP i technologii. Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę, że już dzisiaj trzeba szukać nowych możliwości do utrzymania na kolejne lata krajowej infrastruktury informacji przestrzennej na wysokim poziomie.

Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM (programu do prowadzenia telekonferencji). Po lewej stronie fragment prezentacji. Po prawej stronie zdjęcie Wiceprzewodniczącego Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej dr. hab. inż. Dariusz Gotlib.

Następnie Kamil Rybka z Departamentu Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Infrastruktury zaprezentował możliwości, jakie daje System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej(SIPAM). Wskazał, że dzięki udostępnianym danym w serwisie podniosła się jakość pracy pracowników administracji morskiej dzięki używaniu SIPAM na co dzień przez– m. in. skrócenie czasu potrzebnego na wyszukanie czy dostęp do dokumentów. Dzięki serwisowi SIPAM nawet osoby bez żadnego przygotowania GIS są w stanie tworzyć mapy na potrzeby wydania decyzji np. lokalizacyjnych.

Zrzut ekranu z aplikacji ZOOM (programu do prowadzenia telekonferencji). Po lewej stronie fragment prezentacji. Po prawej stronie zdjęcie Kamila Rybki z Departamentu Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Infrastruktury.

Następne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 18 maja 2022 r.