Powrót

Usługa API - aktualizacja dokumentacji

Usługa API jest to biblioteka javascript umożliwiającą osadzenie mapy na stronie html oraz

wywołanie funkcji pozwalającej na wyszukanie lokalizacji punktu adresowego na podstawie danych adresowych lub bezpośrednio wskazanie lokalizacji punktu o zadanych współrzędnych i wyróżnienie go na mapie w postaci markera/pinezki wraz z wyświetleniem informacji tekstowej w dymku.

Sposób użycia biblioteki opisuje załączony dokument /documents/10179/13127/Dokumentacja+us%C5%82ugi+API++wersja+1.06/6d3dec44-935c-4822-a399-b5b5dae89abe

Korzystanie z usługi API możliwe jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.