04.11.2020 Główny Geodeta Kraju apeluje o umożliwienie pracy zdalnej pracownikom Wydziałów Geodezji

Ze względu na liczne sygnały dotyczące problemów z umożliwieniem pracy zdalnej w Wydziałach Geodezji, a także sytuację epidemiologiczną w całym kraju Główny Geodeta Kraju wystosował pismo , w którym apeluje do Starostów i Prezydentów Miast o wsparcie możliwości pracy zdalnej . ...

04.11.2020 Prezentacja GUGiK podczas konferencji Permanent Committee on Cadastre

W formie wideokonferencji w dniach 3-4 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) połączone z warsztatami EuroGeographics. Spotkanie zorganizowano w ramach programu Prezydencji Niemiec w Radzie UE. Temat przewodni wydarzenia to „Smart Cadastre – shaping the...

04.11.2020 Obrazy intensywności w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw Ortofotomapa dodaliśmy nową warstwę „Obrazy intensywności” umożliwiającą przeglądanie danych wysokościowych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego (LIDAR). Obrazy intensywności dostępne są także w usłudze WMS...
Strona 113 z 383
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 337 - 339 z 1 147 rezultatów.