30.11.2020 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 2 powiatów

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 2 powiatów: - województwo mazowieckie: przysuski ; - województwo śląskie: gliwicki. Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego...

27.11.2020 Ponad 600 osób przeszkolonych w projekcie POWER

W 17 sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanym ze środków...

27.11.2020 Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Działając na podstawie § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, zpóźn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 20 listopada 2020 r. MRPiT/220 -UM/20, Główny Geodeta...
Strona 167 z 448
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 499 - 501 z 1 344 rezultatów.