02.06.2021 Dane BDOT10k dostępne do pobrania w formacie SHP

W grupie warstw „ Dane do pobrania” – „Topografia” – „Baza Danych Obiektów topograficznych” dodaliśmy możliwość pobrania danych BDOT10k w formacie SHP, zarówno w paczkach powiatowych, wojewódzkich jak również w paczce krajowej: Dane BDOT10k mogą być przeglądane w oprogramowaniu QGIS...

02.06.2021 Nowe zdjęcia lotnicze z 2021 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (2073 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta w Rybniku. Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępne są w skorowidzach...

01.06.2021 XLIII Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej zakończona

W objętej honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju olimpiadzie, której finał odbył się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 29 maja 2021 r. wyłonieni zostali zwycięzcy w dwóch kategoriach. W klasyfikacji drużynowej : I miejsce Zespół Państwowych Szkół Budownictwa i...
Strona 176 z 552
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 526 - 528 z 1 654 rezultatów.