30.05.2023 Szkolenie dla geodetów uprawnionych

Alicja Kulka, p.o. GGK otworzyła szkolenie przeznaczone dla geodetów uprawnionych, które odbyło się 30 maja 2023 r. na platformie Zoom. Wzięło w nim udział ponad 800 osób. Tematyka poruszona na szkoleniu dotyczyła w pierwszej kolejności odpowiedzialności dyscyplinarnej osób posiadających...

29.05.2023 Tłumnie odwiedzane stoisko GUGiK na 26. Pikniku Naukowym

Stoisko Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii było jednym z najchętniej odwiedzanych podczas odbywającego się w sobotę 27 maja 2023 r. na Stadionie Narodowym 26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pracownicy GUGiK pokazywali m. in.: Czym są zdjęcia...

29.05.2023 49 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 24 - 27 maja 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1, 2 przystąpiły łącznie 72 osoby. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem...

26.05.2023 GUGiK na 26 Pikniku Naukowym

Zapraszamy do stoiska Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii podczas 26 Pikniku Naukowego. Już w tę sobotę 27 maja na Stadionie Narodowym. Dowiedzieć się będzie można m. in.: Czym są zdjęcia fotogrametryczne, ortofotomapa, co na nich widać i jak się je wykonuje? Czym jest chmura...

26.05.2023 XVII Międzynarodowe Czesko-Słowacko-Polskie Dni Geodezji

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju wraz z pracownikami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii bierze udział w XVII Międzynarodowych Czesko-Słowacko-Polskich Dniach Geodezji, które odbywają się w czeskiej miejscowości Sobotín 25-27 maja 2023 r. Podczas otwarcia wydarzenia p.o. Główny Geodeta...
Strona 2 z 400
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 6 - 10 z 1 999 rezultatów.