25.03.2021 Kolejne umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju w dniach 22 - 24 marca 2021 r. zawarł kolejne 16 umów w ramach ogłoszonego na koniec 2020 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). W ramach umów zostaną zaktualizowane obszary następujących powiatów: 1)  w...

24.03.2021 Opublikowaliśmy ramowe zalecenia dotyczące metodyki kontroli w roku 2021

Główny Geodeta Kraju opublikował na stronie Biuletynu Informacji Publicznej , sporządzone na podstawie art. 7a ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmodyfikowane opracowanie określające metodykę przeprowadzania kontroli w zakresach przyjętych...

23.03.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

23 marca 2021 r. w powiatach aleksandrowskim i mieleckim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie ( mińskim ) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r.,...
Strona 275 z 615
— 3 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 823 - 825 z 1 843 rezultatów.