19.12.2019 Sieci najwyższego napięcia widoczne w Geoportalu

W ramach współpracy z PSE S.A. w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” opublikowaliśmy warstwę „Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.” , prezentującą informacje o lokalizacji stacji elektroenergetycznych oraz linii najwyższego napięcia. Informacje...

19.12.2019 Obliczanie objętości mas ziemnych w usłudze NMT

W usłudze NMT ( https://services.gugik.gov.pl/nmt ) udostępniliśmy funkcjonalność powalającą na obliczenie objętości mas ziemnych we wskazanym obszarze względem płaszczyzny o podanej wysokości. Parametrami wejściowymi są: obszar zdefiniowany współrzędnymi XY oraz wysokość, na jakiej...

18.12.2019 Plany aktualizacji BDOT10k - aktualizacja

Zaktualizowaliśmy dostępną w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/ usługę związaną z planowanymi pracami dotyczącymi aktualizacji baz BDOT10k. W usłudze uaktualniliśmy statusy prac realizowanych przez Głównego Geodetę Kraju, jak i Marszałków Województw oraz dodaliśmy wstępną ...

18.12.2019 Nowe dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe dla powierzchni około 5 000 km 2 . W zakres nowo przyjętych danych wchodzą: dane pomiarowe pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 4 p/m 2  i 12 p/m 2  (w...

17.12.2019 Nowa funkcjonalność w usłudze NMT

W usłudze NMT ( https://services.gugik.gov.pl/nmt ) udostępniliśmy nową funkcjonalność pozwalającą na wyznaczenie wysokości dla listy punktów. Jest to uzupełnienie podstawowej funkcji zwracającej wysokość dla pojedynczego punktu. Wywołanie usługi pozwoli zoptymalizować zapytania dla większej...
Strona 311 z 389
— 5 Pozycji na stronie
Wyświetlanie 1 551 - 1 555 z 1 942 rezultatów.