29.11.2021 Pomorskie pierwszym województwem z wdrożonym układem PL-EVRF2007-NH

Powiat wejherowski zakończył wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH, tym samym województwo pomorskie jest pierwszym województwem w Polsce, w którym wszystkie powiaty wdrożyły ten układ. Na terenie całego kraju 231 powiatów wdrożyło już układ wysokościowy PL‑EVRF2007‑NH, w 125 powiatach trwają prace...

29.11.2021 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku dla linii brzegowej Morza Bałtyckiego (2472 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m.  Zdjęcia zostały wykonane na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Ich szczegółowy zasięg...

26.11.2021 Nowe usługi WFS z siatkami podziału arkuszowego dla ortofotomap i NMT w układzie PL-1992

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nowe usługi sieciowe WFS zawierające siatki rozszerzonego podziału arkuszowego dla ortofotomap i danych NMT w różnych skalach układu PL‑1992. Dla ortofotomap są to arkusze dla skali 1:10 000 i pikseli 50, 25 i 10 cm, dla skali 1:5 000 i...