30.12.2021 Opracowanie wtyczki oprogramowania QGIS przeznaczonej do wizualizacji graficznej plików GML zawierających dane EGiB, GESUT, BDOT500

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie wtyczki oprogramowania QGIS przeznaczonej do wizualizacji graficznej plików GML zawierających dane EGiB, GESUT, BDOT500 oraz biblioteki znaków kartograficznych. Szczegółowy opis wymagań, które są niezbędne do dopuszczenia pracy...

30.12.2021 Realizacja porozumień na refundację środków poniesionych na wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH

Zakończyliśmy wypłatę środków finansowych w ramach porozumień z Głównym Geodetą Kraju w zakresie pomocy finansowej we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w roku 2021. Refundację części kosztów poniesionych na prace wdrożeniowe otrzymało 36 jednostek, na łączną kwotę prawie 2,7...

30.12.2021 Kolejny wzrost zainteresowania zbiorczymi usługami przeglądania w roku 2021

W roku 2021 usługa KIEG (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) uzyskała ponad 2,77 mld wywołań, co w stosunku do liczby z roku 2020 stanowi wzrost o niemal 30 %. Duży wzrost wykorzystania w 2021 roku odnotowała również usługa KIUT (Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu) , która...