18.11.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: bialskim, dębickim, pruszkowskim, sierpeckim, wejherowskim, puckim, zambrowskim, krośnieńskim oraz m. Krosno, m. Chorzów, m. Częstochowa i m. Świętochłowice w dniach 8-17 listopada 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień...

18.11.2021 Odbiór prac dotyczących pomiaru podstawowej osnowy wysokościowej

12 listopada 2021 r. zostały odebrane wyniki prac objętych umową na wykonanie pomiarów metodą GNSS wybranych punktów podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze kraju.  W ramach realizacji umowy Wykonawca, Global Geo-Survey Sp. z o.o. z Warszawy, wykonał pomiar statyczny GNSS na 26...

18.11.2021 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 17 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem jej Przewodniczącego, Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd...