17.12.2021 Zgłoszenia prac geodezyjnych

Z ankiety przeprowadzonej przez GUGiK wynika, że 92% prac geodezyjnych zgłoszonych w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2021 r.  stanowią zgłoszenia elektroniczne. Do końca listopada 2021 r. jeszcze 7 powiatów nie rozpoczęło przyjmowania za pośrednictwem usług sieciowych...

17.12.2021 Publikacja nowego modelu quasi-geoidy

W zasobach sieciowych serwisu geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowy model quasi‑geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH, opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju. Autorem nowego...

17.12.2021 Nowe zestawienia zbiorcze danych ewidencji gruntów i budynków

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, przygotowane zostały nowe formularze zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków. Nowe sprawozdania będą obowiązywać od 1 stycznia 2022...