05.03.2021 Informacja w sprawie egzaminów na uprawnienia zawodowe

W związku z pytaniami w sprawie egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii informujemy, że egzaminy zostały zawieszone do odwołania po wejściu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia...

05.03.2021 Zakończyła się 24 sesja szkoleniowa w projekcie POWER

W pierwszej marcowej sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i...

05.03.2021 Już ponad 30% operatów jest przekazywanych do zasobu w postaci elektronicznej

Na początku marca 2021 r. przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą formy operatów technicznych wpływających do PZGiK. Wynika z niej, że liczba operatów technicznych w postaci elektronicznej systematycznie rośnie . W lutym 2021 r. już ponad 33% operatów technicznych przekazywanych jest do zasobu była...