03.12.2021 Wszystkie mapy tyflologiczne dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw Dane do pobrania ➝ Topografia zaktualizowaliśmy warstwę „ Opracowania tyflologiczne ” umożliwiającą pobranie w wersji cyfrowej map tyflologicznych (mapy dla niewidomych i słabowidzących). Obecnie mogą Państwo pobrać wszystkie mapy tyflologiczne...

01.12.2021 Zebraliśmy informacje o wszystkich prowadzonych modernizacjach EGiB

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zakończył zbieranie informacji o przeprowadzanych przez starostów modernizacjach ewidencji gruntów i budynków. Na terenie kraju modernizacja EGiB jest obecnie przeprowadzana w 3 208 obrębach i według zebranych informacji łączna kwota przeznaczona na ich...

01.12.2021 Statystyka pobierania danych w listopadzie

W listopadzie 2021 r. pobrano ponad 53 TB danych przestrzennych. Najwięcej danych zostało pobranych 2 listopada 2021 r. – 4,49 TB , a średnio użytkownicy pobierali ponad 1,78 TB danych dziennie. Cała statystyka przedstawiona jest na poniższym wykresie. Dane przestrzenne uwolnione...