26.11.2021 Nowe usługi WFS z siatkami podziału arkuszowego dla ortofotomap i NMT w układzie PL-1992

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nowe usługi sieciowe WFS zawierające siatki rozszerzonego podziału arkuszowego dla ortofotomap i danych NMT w różnych skalach układu PL‑1992. Dla ortofotomap są to arkusze dla skali 1:10 000 i pikseli 50, 25 i 10 cm, dla skali 1:5 000 i...

25.11.2021 Prezentacja Głównego Geodety Kraju na konferencji Środowisko Informacji 2021

„Środowiskowe informacje przestrzenne w serwisie www.geoportal.gov.pl ”  - prezentacją pod takim tytułem Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski otworzył sesję Geoportale w ramach organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konferencji Środowisko Informacji 2021....

25.11.2021 Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Rozstrzygnęliśmy konkurs Głównego Geodety Kraju na opracowanie nowego modelu quasi‑geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH. Sąd Konkursowy dokonał weryfikacji i oceny złożonych prac konkursowych. Zgodnie...