17.02.2021 Ponad połowa gmin w Krajowej Integracji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Już ponad 1350 gmin, co stanowi ok. 55% wszystkich gmin w Polsce, publikuje swoje plany zagospodarowania w usłudze zbiorczej Krajowej Integracji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego . Na terenie gmin, które włączyły do usługi zbiorczej swoje usługi dotyczące...

16.02.2021 Drugi powiat odbiera zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

15 lutego 2020 r. w powiecie wołomińskim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie ( mińskim ) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. Od tamtej pory...

15.02.2021 Nowe usługi WMS i WMTS dla ortofotomapy

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji usługi sieciowe WMS i WMTS zapewniające dostęp do najnowszej ortofotomapy dostępnej w PZGiK. Nowe usługi są dostępne pod adresami: WMS: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolution WMTS: ...