05.11.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 17 miast o łącznej powierzchni 1599km 2 . Opracowaniu podlegał obszar miast: Bolesławiec (woj. dolnośląskie), Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Bielawa (woj. dolnośląskie), ...

04.11.2021 Cztery prace konkursowe złożone w konkursie na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

W konkursie organizowanym przez Głównego Geodetę Kraju na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy, służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH, złożone zostały cztery prace konkursowe. Zgodnie z regulaminem konkursu prace...

04.11.2021 Opublikowano nowy tekst jednolity Prawa geodezyjnego i kartograficznego

W Dzienniku Ustaw 2021 r. (poz. 1990) ukazał się nowy tekst jednolity ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne .