05.02.2021 Nowa specyfikacja dla powiatowych usług publikujących dane EGiB

Udostępniliśmy nową wersję specyfikacji technicznej do publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. W nowej wersji ( ver. 3.0 ) specyfikacji dodano zapisy umożliwiające lokalizację i wyszukiwanie budynków, co przełoży się w najbliższym czasie na...

05.02.2021 Nowe skorowidze zdjęć lotniczych dostępne w Geoportalu

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw „ Skorowidze” dodaliśmy nową usługę prezentującą zasięgi zdjęć lotniczych z lat 2011-2020 dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Poszczególne warstwy przedstawiają zasięgi zdjęć w 5-letnich przedziałach. Obecnie...

05.02.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 206 powiatów wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W publikowanej przez GUGiK warstwie informacyjnej dotyczącej stanu informatyzacji narad koordynacyjnych pojawiły się nowe powiaty, w których istnieje możliwość...