01.10.2021 Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

Zaktualizowaliśmy rejestr geodetów uprawnionych. Obecnie w Polsce jest 19032 geodetów uprawnionych . Mimo, że w okresie od stycznia 2021 r. do września 2021 r. nadano uprawnienia nowym 169 osobom, to globalnie liczba geodetów uprawnionych zmniejszyła się w tym czasie o 77 osób.

01.10.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze dla części województwa kujawsko-pomorskiego i śląskiego (ponad 1017 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji...

01.10.2021 Nowa wersja schematu aplikacyjnego GML do rozporządzenia BDOT10k

Na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowaliśmy nową wersję schematu aplikacyjnego GML ( X ML S chema D efinition - XSD ) do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie: Bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów...