02.02.2021 Opublikowano jednolity tekst ustawy o IIP

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Jednym z istotnych dla geodezji zapisów tej...

02.02.2021 Analiza terminów weryfikacji w IV kwartale 2020 r.

W styczniu 2021 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii przeprowadził we wszystkich starostwach w Polsce badania ankietowe dotyczące sprawności procesu weryfikacji operatów. Uzyskane wyniki cechują się dużą różnorodnością w poszczególnych powiatach, ale ogólnie wynika z ankiet, że średni czas...

02.02.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Aktualnie 190 powiatów, co stanowi 50% wszystkich powiatów, wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 147 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, natomiast w 43 powiatach elektronicznie...