28.04.2022 Rusza przetarg na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze kraju

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (ok. 25 % powierzchni kraju).  Przedmiot zamówienia...

28.04.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru całego kraju

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: podlaskiego. Typ samym, nowe modele budynków w standardzie LoD1 są już dostępne dla całego obszaru Polski. Modele 3D budynków są dostępne do pobrania w serwisie ...

27.04.2022 Już tylko 7 z 385 jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków nie posiada własnej usługi WFS dotyczącej tych danych

Aktualnie już 378 jednostek prowadzących ewidencje gruntów i budynków udostępnia usługę WFS dotyczącą tych danych. Adresy wszystkich usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Jednostkami, które nie udostępniły jeszcze usługi WFS są : ...