06.08.2021 Nowe zdjęcia lotnicze dla Warszawy oraz części województwa łódzkiego dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze z 2021 roku: dla części m. st. Warszawy (ponad 2500 sztuk) o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m w przestrzeni barwnej RGB. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy, dla...

05.08.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W dniach 2-4 sierpnia 2021 r. w powiatach: nowotomyskim, otwockim, gorzowskim i m. Gorzów Wielkopolski uruchomiono, z wykorzystaniem szyny usług ZSIN, mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (...

04.08.2021 Nowe rozporządzenie w sprawie BDOT10k i BDOO – opublikowane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych opublikowane w Dzienniku Ustaw. Najważniejsze zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem...