11.02.2021 Kolejna sesja szkoleniowa w projekcie POWER zakończona

W zakończonej 11 lutego 2021 r. sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i...

11.02.2021 Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy dla obszaru miast Warszawa i Poznań o łącznej powierzchni 1 110 km 2 , opracowane przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Ortofotomapy zostały przygotowane z pikselem 5 cm na zlecenie...

10.02.2021 Pierwsze w 2021 r. posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 10 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.  Podczas spotkania przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie Planu Pracy Rady Infrastruktury Informacji...