18.08.2021 Analizy bazy BDOT10k dostępne w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nowe narzędzie „ Wyszukiwanie obiektów ” pozwalające na wyszukiwanie wybranych obiektów z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz wyświetlanie ich na mapie (analogia funkcjonalna zbliżona do portalu https://bdot10k.geoportal.gov.pl )....

18.08.2021 Podpisano umowę na pomiar osnowy magnetycznej kraju

16 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa na pomiar fundamentalnej i bazowej osnowy magnetycznej kraju wraz z opracowaniem wyników. W zakres prac wchodzi w szczególności: stabilizacja 3 punktów wiekowych, wykonanie pomiarów elementów pola magnetycznego: deklinacji, inklinacji i...

17.08.2021 Wsparcie finansowe we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH dla kolejnych powiatów

W ostatnim miesiącu zostało podpisanych kolejnych 5 porozumień z Głównym Geodetą Kraju w zakresie pomocy finansowej we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zakończone zostały prace wdrożeniowe objęte Porozumieniem z Miastem Gdynia. Prace objęte porozumieniami z Głównym...