22.09.2021 Pierwsze województwo w całości rozpoczęło proces cyfryzacji narad koordynacyjnych

Wszystkie powiaty z województwa opolskiego wdrożyły elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych. Obecnie w 8 powiatach województwa opolskiego narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, natomiast w 4 powiatach istnieje możliwość przeprowadzenia narady...

22.09.2021 Przerwa w działaniu usług WMS w Warszawie

Informujemy, że w Warszawie z przyczyn technicznych usługa WMS publikująca w serwisie geoportal.gov.pl dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu została wyłączona . Zgodnie z informacją udzieloną przez Urząd m. st. Warszawy przerwa potrwa do 23 września 2021 r.

21.09.2021 Jak poprawiać operaty przyjęte do zasobu

W związku z sygnałami docierającymi do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o praktykach poprawy operatów geodezyjnych przyjętych do zasobu, Główny Geodeta Kraju wystosował pismo do wszystkich Starostów zwracając uwagę, że takie działanie jest niezgodne z prawem . Przyjęcie operatu...