30.07.2021 Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej opublikowane

Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej opublikowane W Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2021 r. pod numerem 1385 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy...

30.07.2021 Nowe zdjęcia lotnicze z 2021 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (4597 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Leszno. Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym...

30.07.2021 Opublikowano schematy plików GML do nowych rozporządzeń

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opublikowaliśmy schematy plików GML ( X ML S chema D efinition - XSD ) do rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie: Ewidencji miejscowości, ulic i adresów Ewidencji gruntów i budynków ...