16.07.2021 Nowa Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)

Udostępniliśmy zaktualizowaną Bazę Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) dla wszystkich województw. Nowe dane BDOO powstały w wyniku automatycznej generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – bez żadnej manualnej ingerencji. Proces automatycznej generalizacji zbudowany...

16.07.2021 Otwarta wideokonferencja „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne”

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na otwartą wideokonferencję „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne” . Podczas spotkania zaprezentujemy związane z nowelizacją rozporządzenia – te, które już obowiązują oraz te, które wejdą w życie...

15.07.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 2 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zbiory danych BDOT10k dla obszaru 2 powiatów z województwa łódzkiego: skierniewickiego i tomaszowskiego. Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 2020 roku. ...