16.02.2021 Drugi powiat odbiera zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

15 lutego 2020 r. w powiecie wołomińskim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie ( mińskim ) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. Od tamtej pory...

15.02.2021 Nowe usługi WMS i WMTS dla ortofotomapy

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji usługi sieciowe WMS i WMTS zapewniające dostęp do najnowszej ortofotomapy dostępnej w PZGiK. Nowe usługi są dostępne pod adresami: WMS: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolution WMTS: ...

15.02.2021 Miniatury zdjęć lotniczych z lat 1964-1972 dostępne w Geoportalu i Portalu PZGiK

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw Skorowidze zdjęć lotniczych dodaliśmy miniatury zdjęć lotniczych z lat 1964-1972 w formacie jpg, co umożliwia użytkownikowi podgląd zdjęć lotniczych z tych lat dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Usługę będziemy...