05.08.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W dniach 2-4 sierpnia 2021 r. w powiatach: nowotomyskim, otwockim, gorzowskim i m. Gorzów Wielkopolski uruchomiono, z wykorzystaniem szyny usług ZSIN, mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (...

04.08.2021 Nowe rozporządzenie w sprawie BDOT10k i BDOO – opublikowane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych opublikowane w Dzienniku Ustaw. Najważniejsze zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem...

04.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne dla obszaru miast Starogard Gdański, Tczew (woj. pomorskie) i Jarocin (województwo wielkopolskie) o łącznej powierzchni ok. 164 km 2 : zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m, ortofotomapę o...