12.02.2021 Nowe rozporządzenie w sprawie PRNG

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 11 lutego 2021 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. poz. 273). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie...

12.02.2021 Oświadczenia wykonawców równoważne klauzuli w praktyce

Na początku 2021 r. przeprowadziliśmy w powiatach ankiety w zakresie wykorzystania mechanizmu oświadczenia wykonawców zamiast klauzuli urzędowej (art. 12b ust. 5a ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne ). W styczniu 2021 r. wykorzystanie tego mechanizmu zarówno w stosunku do opracowania...

12.02.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy kolejne zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów: -   województwo dolnośląskie: jeleniogórski, prace na zlecenie UM Województwa Dolnośląskiego ; - województwo mazowieckie: Płock, warszawski...