02.02.2021 Analiza terminów weryfikacji w IV kwartale 2020 r.

W styczniu 2021 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii przeprowadził we wszystkich starostwach w Polsce badania ankietowe dotyczące sprawności procesu weryfikacji operatów. Uzyskane wyniki cechują się dużą różnorodnością w poszczególnych powiatach, ale ogólnie wynika z ankiet, że średni czas...

02.02.2021 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Aktualnie 190 powiatów, co stanowi 50% wszystkich powiatów, wdrożyło elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 147 powiatach narady koordynacyjne są prowadzone w pełni elektronicznie, natomiast w 43 powiatach elektronicznie...

02.02.2021 Statystyki danych przyjętych do PZGiK w 2020 roku

W 2020 roku Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny został wzbogacony o nowe lub zaktualizowane dane przestrzenne dla obszaru ponad 70% powierzchni kraju. Szczegółowy zasięg danych opracowanych w 2020 roku przedstawiają „Monitoring pozyskiwania danych” oraz „Skorowidze” publikowane...