15.07.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 2 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zbiory danych BDOT10k dla obszaru 2 powiatów z województwa łódzkiego: skierniewickiego i tomaszowskiego. Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 2020 roku. ...

14.07.2021 Przerwa w działaniu usług WMS - GEOMATYKA-KRAKÓW s.c.

Informujemy, że z powodu aktualizacji usług WMS publikujących dane z systemu firmy GEOMATYKA-KRAKÓW s. c., część z tych usług została dzisiaj wyłączona . Działanie usług powinno zostać przywrócone jeszcze dzisiaj . Informacje o działaniu usług można sprawdzić na www.geoportal.gov.pl ...

14.07.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

13 lipca 2021 r. w powiatach: oleckim i gołdapskim uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie ( mińskim ) została uruchomiona 17 grudnia 2020 i od tamtej...