18.06.2021 41 geodetów zdobyło uprawnienia zawodowe

Kolejne egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1, 2, 4 i 5, odbyły się 15 - 18 czerwca 2021 r. Do tej sesji przystąpiło łącznie 70 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki...

18.06.2021 Otwarta wideokonferencja „Praktyczne aspekty operatu elektronicznego”

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na otwartą wideokonferencję „Praktyczne aspekty operatu elektronicznego”. Podczas spotkania przedstawimy zalety korzystania z operatu elektronicznego, którego stosowanie od 22 sierpnia 2021 r. wprowadziło nowe rozporządzenie ws....

18.06.2021 O działaniach GUGiK w rocznym raporcie EuroGeographics

Ukazał się Raport Roczny 2020 EuroGeographics , w którym można przeczytać o działaniach podejmowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ubiegłym roku. EuroGeographics jest Stowarzyszeniem europejskich agencji geodezyjnych, kartograficznych i katastralnych. Reprezentuje...