30.11.2020 Informacje o zagospodarowaniu przestrzennym działki do pobrania w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl do warstwy „ Ewidencja Gruntów i Budynków ” dodaliśmy możliwość pobrania dla działki dodatkowych informacji wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego. Funkcjonalność uruchamiana jest poprzez kliknięcie na opcję „ Pobierz raport o zagospodarowaniu...

30.11.2020 Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne  ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa mazowieckiego o łącznej powierzchni ponad 9000 km 2 . Ortofotomapa została wykonana na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie...

30.11.2020 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 2 powiatów

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 2 powiatów: - województwo mazowieckie: przysuski ; - województwo śląskie: gliwicki. Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego...