12.08.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze z 2022 roku dla części województwa podlaskiego: o powierzchni około 740 km 2 i terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ...

08.08.2022 Stacja referencyjna ASG-EUPOS w Kołobrzegu uruchomiona

Uruchomiliśmy nową stację referencyjną systemu ASG-EUPOS w Kołobrzegu. Stacja referencyjna KLBG została zlokalizowana na budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6. Stacja referencyjna wyposażona jest w odbiornik satelitarny Leica GR50, pozwalający na obserwacje systemów...

29.07.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województw śląskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województw śląskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru...