09.04.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 5 powiatów: - województwo łódzkie:  pajęczański i zgierski ; - województwo warmińsko-mazurskie:  kętrzyński. Prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w...

09.04.2021 Wiosenna wideokonferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych i Kierowników PODGiK na Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej , które odbędzie się online 21 kwietnia 2021 r. w...

08.04.2021 Rozstrzygnięto Konkurs Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w dziedzinie geoinformacji

W ogłoszonym w 2020 r. Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji nagrodzono 9 prac w trzech kategoriach. I. Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w...