28.10.2020 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 28 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego.  Wzięli w nim udział Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka, a także członkowie Rady ...

28.10.2020 Aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane usługi Wód Polskich. Zawartość map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) została poddana przeglądowi i w uzasadnionych przypadkach aktualizacji. Sporządzone zostały również nowe opracowania MZP i MRP dla...

28.10.2020 Nowe zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze (ponad 800 sztuk) z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 25 cm dla części województwa zachodniopomorskiego. Zdjęcia wykonano na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...