04.06.2021 Konkurs na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie nowego modelu quasi-geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH. Na przedmiot pracy konkursowej składają się następujące elementy: Przegląd dostępnych danych...

04.06.2021 Statystyka przesyłania zawiadomień z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

Od 17 grudnia 2020 r. interfejsy do odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN zostały użyte do przesłania ponad 17 000 zawiadomień. Aktualnie funkcjonalność jest uruchomiona w powiatach: mińskim , wołomińskim, piaseczyńskim,...

02.06.2021 Wyniki konkursu na wskazanie lokalizacji urzędowych nazw miejscowości

Uczestnicy ogłoszonego 20 maja 2021 r. konkursu na wskazanie lokalizacji wybranych urzędowych nazw miejscowości określili współrzędne geograficzne dla osiemnastu z udostępnionego wykazu pięćdziesięciu urzędowych nazw. Zespół Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na podstawie dostępnych...