25.05.2021 Zaktualizowane dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

Udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Aktualizację rejestru PRNG prowadzimy w sposób ciągły poprzez uzupełnianie obiektów, weryfikację ich lokalizacji i atrybutów. Obecną wersję danych PRNG zaktualizowaliśmy między innymi w zakresie: ...

24.05.2021 Nowa mozaika NDVI z SENTINELA dostępna w usłudze przeglądania WMS

W grupie warstw Dane specjalistyczne dodaliśmy nową warstwę prezentującą wartość znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji ( NDVI - N ormalized D ifference V egetation I ndex) dla obszaru Polski. Analizę opracowaliśmy na podstawie zobrazowań satelitarnych SENTINEL-2 w okresie...

21.05.2021 Zdobyto 41 nowych uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Zakończyła się druga, po przerwie spowodowanej obostrzeniami podczas pandemii koronawirusa, sesja egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. W reżimie sanitarnym z podziałem na dwie sale do egzaminów 18 - 21 maja 2021 r. przystąpiły ogółem 64 osoby: część...