14.04.2021 Konkurs na symbole punktów osnowy

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs na zaprojektowanie symboli graficznych (ikon) do prezentacji punktów osnowy w usługach sieciowych związanych z osnowami. Symbole przedstawiające poszczególne rodzaje osnów będą elementem specyfikacji usług sieciowych załączonych do aktualnie konsultowanego...

13.04.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca pierwszego kwartału 2021 r. ankiet wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest w województwach pomorskim i śląskim , gdzie odpowiednio 59% i 57% operatów zostało przyjętych do zasobu w postaci elektronicznej. ...

13.04.2021 Jeszcze dwa tygodnie na wzięcie udziału w konkursie na najlepsze wykorzystanie usług WCS

Do 27 kwietnia 2021 r. można zgłaszać prace w ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na aplikacje lub serwisy internetowe, które w kreatywny sposób wykorzystają usługi Web Coverage Service (WCS) udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii . Do konkursu można...