20.05.2021 Wskaż brakujące współrzędne miejscowości

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zachęca do włączenia się w porządkowanie rejestru PRNG i ogłasza konkurs na wskazanie współrzędnych geograficznych dla  50 miejscowości lub części miejscowości, które mają urzędowe nazwy, a dla których nie została wskazana dokładna lokalizacja...

20.05.2021 Kolejne powiaty otrzymują wsparcie finansowe we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH

Prawie 40 powiatów otrzymało wsparcie finansowe Głównego Geodety Kraju we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Kolejnych 5 powiatów otrzymało propozycję pomocy finansowej i uzgadniane są szczegółowe warunki porozumień. Wsparcie merytoryczne udzielane jest wszystkim...

18.05.2021 Blisko 2100 osób uczestniczyło w wideokonferencji dotyczącej praktycznych aspektów rozporządzenia w sprawie PZGiK oraz prezentacji projektu rozporządzenia w sprawie EGiB

Ponad 5 godzin trwało otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkanie, które odbyło się 18 maja 2021 r. W pierwszej części konferencji Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski przedstawił informacje o procesie legislacyjnym, a szczegółowo zaprezentował kluczowe zapisy rozporządzenia...