27.07.2020 Już ponad 1000 osób zarejestrowało się na wideokonferencję na temat wchodzącej w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Zachęcamy do wzięcia udziału w wideokonferencji na temat zmian wprowadzonych przez ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na spotkanie przedstawicieli Służby Geodezyjnej i...

24.07.2020 Nowe terminy egzaminów na uprawnienia zawodowe

W związku z sytuacją związaną z obowiązującym w Polsce od marca stanem epidemii Główny Geodeta Kraju zmienił roczny plan pracy Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Następna tura egzaminów na uprawnienia zawodowe ruszy już 8 września 2020 r. w...

24.07.2020 W ramach Projektu POWER przeszkoliliśmy już ponad 200 przedstawicieli administracji

Dotąd przeprowadziliśmy pięć sesji szkoleniowych Projektu POWER, z których ostatnią właśnie zakończyliśmy. Szkolenia „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” są realizowanego w ramach...