14.04.2021 Dobre praktyki GUGiK wzorem w UE

Komisja Europejska na swojej stronie GitHub opublikowała propozycje dobrych praktyk Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z zakresu budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Propozycje dotyczą: Budowy pojedynczych punktów dostępu do...

14.04.2021 Konkurs na symbole punktów osnowy

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs na zaprojektowanie symboli graficznych (ikon) do prezentacji punktów osnowy w usługach sieciowych związanych z osnowami. Symbole przedstawiające poszczególne rodzaje osnów będą elementem specyfikacji usług sieciowych załączonych do aktualnie konsultowanego...

13.04.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca pierwszego kwartału 2021 r. ankiet wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest w województwach pomorskim i śląskim , gdzie odpowiednio 59% i 57% operatów zostało przyjętych do zasobu w postaci elektronicznej. ...