09.04.2021 Wiosenna wideokonferencja Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Województw, Geodetów Powiatowych i Kierowników PODGiK na Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej , które odbędzie się online 21 kwietnia 2021 r. w...

08.04.2021 Rozstrzygnięto Konkurs Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w dziedzinie geoinformacji

W ogłoszonym w 2020 r. Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji nagrodzono 9 prac w trzech kategoriach. I. Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w...

08.04.2021 Nowa usługa WMS umożliwiająca pobranie fotopunktów

W serwisie mapy.geoportal.gov.pl w grupie warstw „ Dane do pobrania” dodaliśmy nową usługę „ Fotopunkty” umożliwiającą pobranie opisów topograficznych punktów osnowy fotogrametrycznej pomierzonych do opracowania ortofotomapy z lat 2018, 2019, 2020. Usługę będziemy sukcesywnie zasilać...